1-    Kalp kasına bağlı sebepler:
a-    Koroner arter hastalığı, miyokard infarktüsü
b-    Miyokardit ve kardiyomiyopatiler
2-    Hemodinamik sebepler
a-    Kalp kapak hastalıkları, doğumsal anomaliler, kalbin basınç ve volüm yüküne maruz kalması
b-    Hipertansiyon
3-    Diğer sebepler
a-    Aksesuar ileti yolları ( WPW gibi)
b-    Hipertiroidizm
c-    Elektrolit denge bozuklukları
d-    Bazı ilaçlar
e-    Aşırı miktarda alınan bazı keyif verici maddeler (nikotin, alkol, kahve, uyuşturucular gibi)
f-     Karotis sinüs sendromu
g-    Hipoksi
h-    Kalp ameliyatı

Ritim bozukluklarının istirahat ve efor esnasında oluşuyor olması da ayrı bir önem taşımaktadır. İstirahat halinde oluşup da eforla kaybolan ritim düzensizlikleri oldukça selim bir seyir gösterirken özellikle eforla ortaya çıkan aritmiler üzerinde dikkatle durulması gereken grubu oluşturmaktadırlar.

Ritim bozukluğu ile başvuran kimselerde etraflı bir kan muayenesi şarttır. Elektrolit dengesizliğinin saptanabildiği bu tetkikte özellikle potasyum ve magnezyum seviyelerinin ölçümü bazen sorunun çözümünde yeterli olmaktadır.
Kanda tiroid stimülan hormonu düzeyinin tespiti gereklidir. Tiroidin normalden çok çalışması ritim düzensizliklerine yol açmaktadır.

Prof. Dr. Enver Atalar
Kardiyoloji Uzmanı