Otomatik Elektroşok Cihazları (ICD)
Bu cihazlar yaşamı tehdit eden ve ani ölüme sebep olabilecek aritmilerin (ritim bozukluklarının) sonlandırılmasını sağlayan cihazlardır.

Kalp pillerinden biraz daha büyük yapıda olup, bir jeneratör-bilgisayar kutucuğu ve bir veya iki adet yumuşak iletken elektrod-tel parçalarından oluşur.

Genel olarak kalp pilleri ne benzerler ve vücuda yerleştirilme işlemleri de benzer şekildedir. Bu işlemler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi sitemizdeki “kalp pilleri” bölümünde bulabilirsiniz.

Jeneratör kutucuğu kalp pili takılmasına benzer bir şekilde köprücük kemiğinin hemen asağısına cilt altına yerleştirilir. Elektrod-teller ise, çoğunlukla köprücük toplardamarı yoluyla kalp içine ilerletilir ve ucundaki iletken başlıklar sağ kalple temas halinde olacak şekilde yerleştirilir. Bu işlem çoğunlukla bölgesel anestezi altında yapılır ve hastanın bilinci açıktır. Işlem süresi genelde bir saat kadardır.

Cihazın elektrod-telleri bir taraftan kalbin ritmini sürekli olarak jeneratör-bilgisayar kutucuğuna iletir; bir yandan da gereken elektriksel tedaviyi kalbe anında ulaştırır.

Kalpte yaşamsal risk oluşturan aritmi saptandığında bu cihazlar genelde iki türlü tedavi uygular:

Hızlı elektriksel uyarı ile kalbin düzenli ve ritmik birşekilde kasılmasını sağlamak ve aritmiyi bu yolla baskılamak (anti-tachycardia pacing),

Elektroşok uygulayarak riskli ritmi sonlandırmak ve kalbin uygun bir ritimle çalışmasını sağlamak (sok tedavisi; elektosok veya defibrilasyon)

İlk işlem hasta tarafından hissedilmez. Ancak elektroşok uygulaması sırasında hastalar acı veya darbe hissi hissedebilir ve anlık bir gürültü duyabilir. Diğer yandan yaşamı tehdit eden ritim bozukluğu hastanın bilincinde aniden kapanmaya ve bayılmaya yol açissa hasta bu elektroşok tedavisini hissetmez; ancak tedavi sonrası kendine gelir.

Cihazın normal ve anormal kalp ritimlerini tanıyıp gereken durumda doğru tedaviyi uygulayabilmesi için kalp doktoru tarafından programlanması gerekir. Bu nedenle işlem sırasında cihaz ayarları hastaya uygun olacak şekilde yapılır ve sonraki takiplerde de sürekli gözden geçirilerek hastanın ihtiyacına göre bu programlar güncellenir.